Program czyste powietrze

Program czyste powietrze

Program “Czyste Powietrze” został wprowadzony, aby ograniczyć emisję szkodliwych substancji powstających podczas ogrzewania domków jednorodzinnych. Dofinansowania przyznawane w ramach programu dotyczą wymiany starych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne modele, oraz przeprowadzanie prac obejmujących termomodernizację budynku, w tym zakładanie instalacji fotowoltaicznych. Warto jednak pamiętać, że program dotyczy budynków już istniejących.

W jaki sposób można otrzymać dofinansowanie?

Program składa się z dwóch części. Pierwsza z nich jest skierowana do beneficjentów, którzy mogą otrzymać podstawowy poziom dofinansowania, czyli osób fizycznych będących właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego w domku jednorodzinnym z wyodrębnioną księgą wieczystą, lub jego wydzielonej części i dochodzie rocznym nieprzekraczającym 100 tysięcy złotych. W takim przypadku dofinansowanie jest zależne od wielkości inwestycji i może wynosić do 30 tysięcy złotych.

Dofinansowania z podwyższonego programu są adresowane do osób, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynku jednorodzinnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, lub lokalu w jego wnętrzu, a przeciętny dochód w ich przypadku nie przekracza 1400 zł na osobę dla rodzin lub 1960 zł dla jednoosobowych gospodarstw domowych.