Program mój prąd

Program mój prąd

Program “Mój prąd” ma zasięg ogólnopolski, a jego celem jest dofinansowanie inwestycji obejmujących zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznych. Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 5 tysięcy złotych na instalację. Dofinansowanie może zostać przeznaczone na wszystkie kwestie związane z założeniem instalacji PV, w tym zakup sprzętu np. paneli, okablowania, inwertera czy robociznę związaną z montażem.

Kto może skorzystać z programu “Mój prąd”?

Jest on adresowany do osób prywatnych, chcących wytwarzać energię elektryczną dla własnych potrzeb i posiadających umowę regulującą kwestię dotyczące wprowadzenia do sieci energii pochodzącej z mikroinstalacji.

W jaki sposób będzie określana wysokość dofinansowania przyznawanego na konkretną inwestycję?

Maksymalne dofinansowanie przyznawane w ramach programu “Mój prąd” może wynosić do 50% sumy kosztów kwalifikowanych, jednak nie może przekroczyć 5 tysięcy złotych na jedną instalację. Istotne jest jednak, by koszty były poniesione po 23 lipca 2019 roku, a instalacja nie została przyłączona do sieci przed tym terminem.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Chcąc skorzystać z programu, należy złożyć wniosek dl Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski można składać w formie elektronicznej.